quáy thưởng


Ai có thể tham dự ?
  • Khách hàng đã lắp đặt bất kỳ dịch vụ nào của FPT
  • Đang sử dụng bất ký nhà mạng cung cấp nào VNPT, Viettel…
Tôi nhận giải thế nào ?

Hãy liên hệ ngay tới BQT và đừng quên cung cấp kết quả quay thưởng.

 

 

Transparant

new future

Personal coach

support 24/7

Remote team

worldwide