Vui lòng điền đầy đủ thông tin của bạn phía dưới:

  HỌ TÊN:

  SỐ ĐIỆN THOẠI:

  EMAIL NHẬN THÔNG BÁO TỪ CÔNG TY:

  VỊ TRÍ ỨNG TUYỂN :

  KHU VỰC MONG MUỐN LÀM VIỆC :


  Chúng tôi sẽ liên lạc lại ngay khi nhận được thông tin.

  (*) Mọi thông tin cá nhân đều được bảo mật an toàn trên FPT TELECOM HẢI DƯƠNG. Hãy đảm bảo liên lạc của của bạn sau khi đã gửi thông tin đăng ký tới FPT TELECOM HẢI DƯƠNG...